www.mplthailand.com

ฝาถัง , ถังน้ำเครื่องหนังน้ำมันเครื่องสินค้าอื่น ๆ
 

 

เกี่ยวกับ หัวเชื้อน้ำมันเครื่อง  BORAZOIL-21 LUBRICANT ADDITIVE

 
   น้ำมันเครื่องที่ใช้หล่อลื่นในระบบหล่อลื่นของเครื่องยนต์ในยานยนต์ ทั่วไปแล้วจะประกอบด้วยน้ำมันเครื่องพื้นฐาน ( Base oil) ผสมกับสารประกอบอื่น ๆ เช่น ZDDP (ใช้ในระบบที่มีความดันยิ่งยวด) , สารกันการสึกกร่อน , สารกันปฎิกริยาอ๊อกซิเดชั่น , สารที่ทำให้เกิดการกระจายตัวในระบบเครื่องยนต์ และ ยังมีสามารอื่น ๆ อีกมากมาย BORAZOIL-21 จะมีผลในเชิงบวกต่อเครื่องยนต์ในรูปของหัวเชื้อน้ำมันเครื่องซึ่งมีคุณลักษณะคล้าย ZDDP แต่จะมีคุณภาพและสมรรถนะที่เหนือชั้นกว่ามากในทุกด้าน รวมถึงด้านราคา ก็ยังต่ำกว่าถึง 50% ในปัจจุบัน BORAZOIL-21 ถือได้ว่าเป็นตัวกระตุ้น ZDDP หรือ ZDDP-Booster ที่ดีที่สุด
 
ความเยี่ยมยอดของ BORAZOIL-21 ที่เหนือชั้นกว่าหัวเชื้อยี่ห้ออื่น ๆ นั้นอยู่ที่คุณลักษณะที่ได้รับการพัฒนาการขึ้นมาใหม่โดยเป็นหัวเชื้อน้ำมันเครื่องที่มีคุณลักษณะเป็นของเหลวทั้งหมด "all fluid"  ซึ่งแตกต่างจากหัวเชื่อน้ำมันเครื่องอื่น ๆ ที่ใช้ ส่วนประกอบของของแข็ง เช่น ผงเทฟล่อน ผงทองแดง หรือ ผงตะกั่ว  มาเป็นสารประกอบในหัวเชื้อทำให้ หัวเชื้อน้ำมันเครื่องทั่วไปอาจมีการตกตะกอน และทำให้เครื่องอุดตันได้  แต่  BORAZOIL-21 จะไม่พบกับปัญหานั้นอย่างแน่นอน
 
   การที่ BORAZOIL-21 เป็น ALL Fluid ได้นั้นก็เนื่องจากการผลิต โดย BORAZOIL-21 จะใช้วิธีการ หลอมละลายผสมสาร ALKALIEARTH SULFONATE 5%  POLY BORAZINE 0.1% MOLYBDENUN DIALKYDITHIOPHOSPHATE 0.1% AROMETIC SOLVENT 25% และ MINERAL SPIRIT 9.8% เข้า all fluid เป็นของเหลวเนื้อเดียวกันทั้งหมด
 
การทำงานของหัวเชื้อน้ำมันเครื่อง  BORAZOIL-21 จะทำปฏิกริยาทางเคมี ( ไม่ใช่ทางกายภาพ)  และจะเกิดปฏิกริยา ณ จุดที่เกิดแรงเสียดทานระหว่างลูกสูบกับเสื้อสูบเท่านั้น อุณหภูมิที่สูงอันเกิดจากแรงเสียดทางจะเปลี่ยนหัวเชื้อโบราซอยล์เป็นวัสดุคล้ายเซรามิก ผิวเรียบมากยึดติดเป็นห่วงโซ่ทางเคมี ( คล้ายการชุบโลหะ) เคลือบปิดเฉพาะพื้นผิดที่ขรุขระ    พื้นผิวที่เคลือบด้วยวิธีทางเคมีนั้นจะมีสัดส่วนที่เล็กกว่า  พื้นที่เกิดขึ้นโดยวิธีการอัดเป็นชั้นบาง ๆ ทางกายภาพ  โดยโมเลกุลของอนุภาคของสารที่คล้ายเซรามิกที่ได้จากปฏิกริยาทางเคมียังเป็นอนุภาคที่เล็กมาก ๆ ซึ่งจะสามารถถูกขับออกได้โดยไม่ทิ้งร่องรอยของเสียไว้ในระบบเครื่องยนต์ ทำให้ไม่เกิดการอุดตัน และ จะไม่เกิดตะกอนในระบบ
 
 BORAZOIL-21 ได้ผ่านการทดสอบตามมาตราฐาน ASTM D-2783 (for extreme pressure properties) และ ASTM D-2266 (for frietion and wear ppt) และ ได้ ถูกประเมินผลตามมาตราฐาน ASTM Sequence IIIE , VE , CRC L-38  และ Caterpillar 1G2 engine test  ซึ่งผลที่ได้จากการทดสอบนั้น ปรากฎว่า BORAZOIL-21 สามารถผ่านได้ด้วยคะแนนสูง
 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ BORAZOIL-21
• ลดความสึกหรอในระบบเครื่องยนต์ได้ถึง 80%
• เพิ่งกำลังให้เครื่องยนต์ 4%
• ลดเสียงของเครื่องยนต์ลง  3-4 เดซิเบล
• ลดความร้อนของเครื่องยนต์ได้ถึง  36%
• ลดมลภาวะของไอเสียลง (CO 75%, HC 25% ,NOx 50%)
 
และที่สำคัญที่สุดจากการทำงานของ BORAZOIL-21 ทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มที่จึงส่งผลให้อัตตราการสิ้นเปลืองน้ำมันต่อ กิโลเมตร ลดลงทำให้ท่านสามารถขับรถได้ไกลขึ้นในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเท่าเดิม ซึ่งผลก็คือท่านสามารถประหยัดค่าน้ำมันได้มากขี้นนั้นเอง โดยจากผลการทดสอบพบว่าสามารถประหยัดประมาณ ก.. ละ 1 บาท ( ขึ้นกับสภาพจราจร)
 
ปริมาณการใช้งาน:
• เครื่องยนต์ขนาด 4-6 ลิตร ต้อการ 250 ml. (1 กระป๋อง)
• เครื่องยนต์ขนาด 6-10 ลิตร ต้อการ 500 ml. (2 กระป๋อง)
 
 

BORAZOIL-21 THE INTELLIGENT LUBRICANT ADDITIVE

PRODUCT OF USA.

 

M.P.L. (THAILAND) CO., LTD.

128/609 Mu 1, Soi Thai Pragun 2,Teparak Road, T. Bangsaotong,

A. Bangsaotong, Samutprakarn 10540, Thailand.

TEL. (662) 7063613 to 4     FAX.(662) 7063738   Email : mail@mplthailand.com

Go to www.mplthailand.com